Author: ben

Số PINXưng hôTênChức vụCông tyBàn sốRoleMàu111ChịLê Thị Quốc KhánhHead of Service Delivery & Sourcing, HR Outsourcing SolutionsPersolkelly Vietnam1BODVàng112ChịLê Dương Tường VyHuman Resources DirectorPNJP2HRDXanh113ChịNguyễn Thị Hồng HạnhHRBP ManagerPNJP3HRDĐỏ114ChịMai Thị Thu HạnhActing Total Rewards Senior ManagerPNJP4HRDTím115ChịNguyễn Thu ThủyChief Human Resources OfficerTopCV Vietnam5BODTrắng116AnhNguyễn Thanh LâmVietnam Business HeadAkrivia HCM6Cam117ChịLê...